لغزیدن تصویر سریال پروژه سریالی مدیریت

لغزیدن: تصویر سریال پروژه سریالی مدیریت برنامه تصویری مدیریت تلویزیون تلویزیون مهران مدیری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زیاد کردن ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت نهایی شد

شورای نگهبان استفساریه مجلس در خصوص جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ را مغایر قانون اساسی تشخیص نداد و به این ترتیب زیاد کردن ۲۰ درصدی حقوق حداقلی‌بگی

زیاد کردن ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت نهایی شد

زیاد کردن ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت نهایی شد

عبارات مهم : قانون

شورای نگهبان استفساریه مجلس در خصوص جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ را مغایر قانون اساسی تشخیص نداد و به این ترتیب زیاد کردن ۲۰ درصدی حقوق حداقلی بگیران در دولت اعمال خواهد شد.

به گزارش ایلنا؛ شورای نگهبان طرح استفساریه مجلس در خصوص زیاد کردن ۲۰ درصدی حقوق کارمندان حداقلی بگیر دولت را مغایر موازین و قانون اساسی تشخیص نداد.

بر اساس این طرح، در استفساریه ای که در مجلس انجام شده است و مکاتبه آن به وسیله رییس مجلس صورت گرفته بود، نمایندگان منظور از زیاد کردن پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور که طبقات پایین تر از درصد زیاد کردن بیشتری برخوردار باشند، زیاد کردن پایین ترین طبقه را ۲۰ درصد دانسته بودند.

زیاد کردن ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت نهایی شد

همچنین در ادامه نیز دبیر شورای نگهبان در پاسخ به علی لاریجانی؛ رییس مجلس، اعلام کرد، شورای نگهبان مصوبه مذکور در مجلس شورای اسلامی را مخالف و مغایر موازین و قانون اساسی تشخیص نداده است.

شورای نگهبان استفساریه مجلس در خصوص جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ را مغایر قانون اساسی تشخیص نداد و به این ترتیب زیاد کردن ۲۰ درصدی حقوق حداقلی‌بگی

واژه های کلیدی: قانون | نگهبان | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

زیاد کردن ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت نهایی شد

زیاد کردن ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت نهایی شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz